Hasznos információk

GYIK Kisokos

 

Termékkatalógus 2016

A teljes termékkatalógus
a képre kattintva tölthető le
(PDF 3,5Mb)

 

A teljes termékkatalógus 
a képre kattintva tölthető le
 
(PDF 1,2Mb)


 

A teljes termékkatalógus
a képre kattintva tölthető le
(PDF 2,6Mb)

 

 

A honlapon szereplő elektromos, elektronikus berendezések olyan alkatrészt is tartalmaznak (pl  vezetékek),
amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne  Az elektromos, elektronikus berendezésekben
található veszélyes anyagok a környezetre (elsősorban a talajra és a talajvízre) és az emberi egészségre káros hatást
gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik, ezért a
környezet védelmében kérjük, hogy tartsa be a következő előírásokat:
-  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal
együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható
-  A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi olyan
forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkci-
ójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadhatja
-  Tevékenységével hasznos szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, újrahasználatra
történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökken-
tésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban

-  Az előbbiekben felsorolt kötelezettségek, elvárások teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket gyártóként
viseljük, és a költségek viselésére ezen nyilatkozattal is kötelezettséget vállalunk